Innkjøpsprosessen

Reservasjon

Det første trinnet er å finne en eiendom som passer dine behov og budsjett, når prisen akseptert av selger, er det normalt i Spania for å køpe en eiendom, og ta den ut av markedet, må du betale en reservasjon.

Det er vanligvis mellom 3000 til 6000 euro. I det øyeblikket, tas eiendommen fra markedet, så din advokat kan sjekke og undersøke alle relevante faktorer.

Du bør alltid konsultere en advokat før du betaler reservprisetationsbeloppet, eller betale det til advokat som representerer deg i Spania.

Hvis noen av lovens vilkår ikke er oppfylt eller forholdene i vilkårene ikke er oppfylt, da bestillingen vil bli refundert, men hvis du ombestemmer deg, mister du ditt innskudd med mindre annet er avtalt mellom kjøper og selger.

I dokumentet, er det viktig å spesifisere utbetalingsdatoer for de to neste trinnene, privat kontrakt og Skjøte

Private kontrakt

Det tar normalt 10 til 14 dager etter bestilling, og du må regne med å betale 10% av eiendommens verdi i salg eller 20% til 40% for nybygg.

De 10 til 14 dager av tiden din advokat vil bruke for å sikre at alle lovens vilkår er oppfylt.

Ting som byggetillatelser og bankgarantier må dokumenteres og det må undersøkes at det ikke er leietaker som står på eiendommen.

Skjøte

Kjøpet vil bli undertegnet av begge parter i nærvær av en notar, og resten av kjøpesummen betales til selgeren.

Det tar normalt 30 dager etter bestilling

Det er noen kostnader forbundet med kjøp av eiendom i Spania.

Anskaffelseskost er:

Lånomkostnader: 1%

IVA (moms) - Transfer skatt: 8%

Stempel (dokument): 1%

Notar, land registret, osv. Mellom 300 og 1500 euro.

Advokat kostnad: 0,5 til 1%

Kostnader forbundet med hus kjøp i Spania, er ca 10 - 12% av eiendommens verdi.

GET IN TOUCH
  • CALL US TODAY!!!