TJENSTER

EIENDOMSMEGLING

  • Juridisk råd
  • Transaktioner av eiendom
  • Sammenligning av markedsvardi

SELGE EIENDOM

Med hjelp av vårt globale nettverk kan vi enkelt hjelpe deg med å selge din bolig. Vi vil gi deg en faglig råd och en sakkyndig uttalelse på marknadsverdien av din bolig.

TJENSTER

Vi vil hjelpe deg på følgende områder
  • Nøkkel levering
  • Vedlikehold
  • Rengjøring
  • Reparasjoner

UTLEIE

Vi har et bredt nettverk og kan lett hjelpe deg med å finne leietakere for din eiendom både for lang og kortidsuthyrning. Vi påtar bare de som har eller er villig til å søke turist lisens for utleie efterso det nå er lov i Andalusien når det gjelder utleie mindre enn to måneder

 

GET IN TOUCH
  • CALL US TODAY!!!